เกี่ยวกับเรา

man-tutor.com

ชื่อ : นายธีระ เสนมา 

วัน เดือน ปีเกิด : วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

สถานที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งพง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี  61110 

ตำแหน่ง : ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระดับการศึกษา : จบระดับบัณฑิต (วท.บ.ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี  ปีการศึกษา 2556

mantutor เริ่มต้นจากความตั้งใจ จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เจอปัญหาด้านการเรียน เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และระบบทางการศึกษา ทั้งด้านเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และธรรมชาติของนักเรียนที่ต้องการปรับตัว ดังนั้นนอกจากความตั้งใจที่จะมอบความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ลดความกังวลใจด้านความเสี่ยงต่างๆแล้ว ยังสามารถปรับเนื้อหาได้อยู่ตลอดเท่าทันเวลา ทำให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว และมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เพื่อให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ทั้งอ่อน ปานกลาง และเก่ง ให้ผู้เรียนมีความสุขตรงตามความต้องการได้

mantutor เชื่อว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนคือการพัฒนาตนเอง การได้เรียนรู้ และการนำออกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นั่นคือหน้าที่ของ mantutor

ทำไมต้องเรียนกับ Man-Tutor.com

man-tutor.com

ติวตรงจุด สรุปตรงใจ ก้าวไกลสู่อนาคต

อัฟเดทหลักสูตรใหม่ปัจจุบัน

เนื้อหา ข้อสอบตรงตามมาตรฐานที่ต้องเรียน

สอนเองโดย mantutor

ดูแลและติดตามผลนักเรียนทุกคนในคลาส

เรียนออนไลน์ดีอย่างไร

man-tutor.com